Tăng View Video (8đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Facebook
- Hiện tại tất cả các dịch vụ tăng view video đều lên rất chậm từ 500-1.000 view/ngày
- Không bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không tăng được cho video đã phát trực tiếp
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy tăng view ở hệ thống bên ngoài bị tụt view sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Facebook
- Hiện tại tất cả các dịch vụ tăng view video đều lên rất chậm từ 500-1.000 view/ngày
- Thời gian xem video trung bình 10 giây
- Bảo hành 7 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không tăng được cho video đã phát trực tiếp
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy tăng view ở hệ thống bên ngoài bị tụt view sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Facebook
- Hiện tại tất cả các dịch vụ tăng view video đều lên rất chậm từ 500-1.000 view/ngày
- Thời gian xem video trung bình 3 phút
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không tăng được cho video đã phát trực tiếp
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy tăng view ở hệ thống bên ngoài bị tụt view sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Facebook
- Hiện tại tất cả các dịch vụ tăng view video đều lên rất chậm từ 500-1.000 view/ngày
- Thời gian xem video trung bình 10 phút
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không tăng được cho video đã phát trực tiếp
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy tăng view ở hệ thống bên ngoài bị tụt view sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 1,000 | Tối đa: 1,000,000
Thành tiền:
0 VND