Tăng Follow (40đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Tiktok
- Bắt đầu chạy sau 3 – 5 giờ kể từ thời điểm mua
- Người theo dõi là các nick Tiktok mới tạo, avatar nick có nick không
- Số lượng thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với khi cài đặt (khoảng 10%)
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt cực kỳ thấp
- Gói giá rẻ không bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Tiktok
- Bắt đầu chạy sau 3 – 5 giờ kể từ thời điểm mua
- Người theo dõi là các nick Tiktok mới tạo, avatar nick có nick không
- Số lượng thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với khi cài đặt (khoảng 10%)
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt cực kỳ thấp
- Gói giá rẻ không bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Tiktok
- Bắt đầu chạy sau 1 giờ kể từ thời điểm mua
- Người theo dõi là các nick Tiktok Việt Nam 100%, có avatar, trang cá nhân có video hoạt động bình thường
- Tốc độ trung bình 500 – 1.000 theo dõi/1 ngày
- Số lượng thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với khi cài đặt (khoảng 10%)
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt cực kỳ thấp
- Bảo hành 1 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt theo dõi từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Tiktok
- Bắt đầu chạy sau 1 giờ kể từ thời điểm mua
- Người theo dõi là các nick Tiktok Việt Nam 100%, có avatar, trang cá nhân có video hoạt động bình thường
- Số lượng thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với khi cài đặt (khoảng 10%)
- Tốc độ nhanh từ 3.000 – 5.000 theo dõi/1 ngày
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt cực kỳ thấp
- Bảo hành 3 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt theo dõi từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 2,000 | Tối đa: 100,000
Thành tiền:
0 VND