Tăng Chia Sẻ (160đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Video Tiktok
- Người chia sẻ là các nick Tiktok ngẫu nhiên trên toàn thế giới
- Bắt đầu sau 3 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ chậm từ 200 – 500 lượt chia sẻ/ 1 ngày
- Không tụt giảm
- Bảo hành 1 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt chia sẻ từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Video Tiktok
- Người chia sẻ là các nick Tiktok ngẫu nhiên trên toàn thế giới
- Bắt đầu sau 3 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ nhanh từ 1.000 – 2.000 lượt chia sẻ/ 1 ngày
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Không tụt giảm
- Bảo hành 1 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt chia sẻ từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 100 | Tối đa: 50,000
Thành tiền:
0 VND