Tăng Bình Luận Video (450đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Video Tiktok
- Nick bình luận là nick ngẫu nhiên toàn thế giới, avatar nick có nick không
- Nội dung bình luận ngẫu nhiên là các icon trên Tiktok
- Số lượng người bình luận có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Tốc độ khá chậm
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt thấp
- Bảo hành 1 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt bình luận từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Video Tiktok
- Nick bình luận là nick ngẫu nhiên toàn thế giới, có avatar và hoạt động bình thường
- Số lượng người bình luận có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Nên ghi bình luận bằng tiếng anh hoặc tiếng việt không dấu, ghi bằng tiếng việt có dấu có thể bị lỗi font chữ gây khó đọc
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Không bị tụt
- Bảo hành 3 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không bình luận icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt bình luận từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 50 | Tối đa: 50,000
Thành tiền:
0 VND