Tăng Bình Luận Bài Viết (200đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ rất nhanh
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Chỉ áp dụng cho bài viết trên trang cá nhân
- Đây là gói bình luận rẻ nhất thị trường
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Không bình luận icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy bình luận ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ rất nhanh
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Chỉ áp dụng cho Fanpage
- Đây là gói bình luận fanpage rẻ nhất thị trường phù hợp để seeding bán hàng
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua bình luận
- Không bình luận icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không nên làm dụng cách bình luận mang tính câu khách quá nhiều (có thể bị khóa Fanpage)
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy bình luận ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 180 ngày
- Áp dụng cho tất cả các bài viết kể cả Livestream và Video
- Không áp dụng cho các bài đăng trong nhóm kể cả nhóm công khai

-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua bình luận
- Không bình luận icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không nên làm dụng cách bình luận mang tính câu khách quá nhiều (có thể bị khóa Fanpage)
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy bình luận ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Bình Luận Bài Viết Facebook
- Nick Facebook ngẫu nhiên tất cả các nước trên thế giới, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ chậm
- Gói quốc tế thường xuyên bị tắc và có thể không được hoàn thành
- Bảo hành 7 ngày
- Không áp dụng cho các bài đăng trong nhóm kể cả nhóm công khai
- Phù hợp với các chủ Fanpage bán hàng trên toàn thế giới
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua bình luận
- Không bình luận icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không nên làm dụng cách bình luận mang tính câu khách quá nhiều (có thể bị khóa Fanpage)
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy bình luận ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 10 | Tối đa: 5,000
Thành tiền:
0 VND