Cài Đặt App Andorid (8.000đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Cài Đặt App Andorid
- Cài đặt app và mở app ít nhất 1 lần
- Nick cài đặt app là nick Việt Nam
- Báo cáo vui lòng xem trong Google Play Console
- Tùy vào số lượng khi mua mà thời gian hoàn thành có thể kéo dài đến 7 ngày
- Bảo hành 1 tháng
- Trong trường hợp app bị gỡ khỏi CHPlay sẽ không được hoàn tiền và bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- App chỉ được cài đặt và mở lên 1 lần sau đó sẽ được gỡ cài đặt
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy cài đặt ở hệ thống bên ngoài bị lỗi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 7 ngày, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Cài Đặt App Andorid
- Cài đặt app và mở app ít nhất 1 lần trong 3 ngày
- Nick cài đặt app là nick Việt Nam
- Báo cáo vui lòng xem trong Google Play Console
- Tùy vào số lượng khi mua mà thời gian hoàn thành có thể kéo dài đến 7 ngày
- Bảo hành 1 tháng
- Trong trường hợp app bị gỡ khỏi CHPlay sẽ không được hoàn tiền và bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy cài đặt ở hệ thống bên ngoài bị lỗi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 7 ngày, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 50 | Tối đa: 50,000
Thành tiền:
0 VND