Tăng Mắt Livestream (10đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Facebook
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Do Facebook có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- Gói này không hoàn tiền trong mọi trường hợp
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Livestream phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Mắt Livestream Facebook
- Mắt sẽ tăng sau khi mua khoảng 5 phút
- Số lượng mắt được cộng dồn nếu như mua liên tục nhiều lần
- Do Facebook có thể quét mạnh dẫn đến không tăng mắt nên cài số lượng tăng mắt nhỏ trước, nếu thấy ổn định hãy cài số lượng nhiều
- View người thật
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Livestream phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
*Tối thiểu: 50 | Tối đa: 50,000
Thành tiền:
0 VND