Tăng Chia Sẻ (100đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Facebook
- Đây là loại chia sẻ chỉ hiển thị số lượng được chia sẻ, không hiển thị danh sách các nick chia sẻ
- Bắt đầu sau 3 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ nhanh
- Tối đa 1 ngày có thể đạt 500.000 lượt chia sẻ
- Số lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút so với khi mua
- Tốc độ hoàn thành tùy thuộc vào số lượng mua. Tối đa 48 giờ
- Không bảo hành
- Phù hợp để tăng cho các cuộc thi chia sẻ ảnh
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy share ở hệ thống bên ngoài bị tụt share sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Facebook
- Tất cả các nick chia sẻ đều là nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu sau 30 phút kể từ thời điểm mua
- Tốc độ từ 300-1.000 chia sẻ mỗi ngày
- Số lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút so với khi mua
- Tốc độ hoàn thành tùy thuộc vào số lượng mua. Tối đa 48 giờ
- Đây là gói chia sẻ rẻ nhất thị trường
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết/Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy share ở hệ thống bên ngoài bị tụt share sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Facebook
- Hệ thống tự động chia sẻ Bài Đăng/Livestream/Video vào nhóm Việt Nam có tối thiểu 30.000 thành viên
- Bắt đầu sau 5-10 phút kể từ thời điểm mua
- Tốc độ nhanh
- Số lượt chia sẻ thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với số lượng khi mua
- Tốc độ hoàn thành tùy thuộc vào số lượng mua. Tối đa 48 giờ
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài Đăng/Livestream/Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy share ở hệ thống bên ngoài bị tụt share sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Chia Sẻ Facebook
- Tất cả các nick chia sẻ đều là nick Facebook ngẫu nhiên trên toàn tế giới, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu sau 30 phút kể từ thời điểm mua
- Tốc độ nhanh
- Số lượt chia sẻ thực tế có thể bị chênh lệch đôi chút so với số lượng khi mua
- Tốc độ hoàn thành tùy thuộc vào số lượng mua. Tối đa 48 giờ
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết/Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy share ở hệ thống bên ngoài bị tụt share sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 1,000 | Tối đa: 50,000
Thành tiền:
0 VND