Tăng Thời Gian Xem Video (400đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thời Gian Xem Video Youtube
- Thời gian xem video ngẫu nhiên từ 40 đến 60 phút
- Số lượng người xem có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Thời gian hoàn thành đơn hàng tùy thuộc vào số lượng khi đặt mua kéo dài từ 1 ngày cho đến 7 ngày
- View người thật 100%
- Bảo hành 7 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 7 ngày, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thời Gian Xem Video Youtube
- Thời gian xem video ngẫu nhiên từ 100 đến 120 phút
- Số lượng người xem có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Chỉ áp dụng đối với các Video có thời gian trên 60 phút
- Thời gian hoàn thành đơn hàng tùy thuộc vào số lượng khi đặt mua kéo dài từ 1 ngày cho đến 7 ngày
- View người thật 100%
- Bảo hành 7 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 7 ngày, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thời Gian Xem Video Youtube
- Thời gian xem video ngẫu nhiên từ 150 đến 180 phút
- Số lượng người xem có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Chỉ áp dụng đối với các Video có thời gian trên 120 phút
- Thời gian hoàn thành đơn hàng tùy thuộc vào số lượng khi đặt mua kéo dài từ 1 ngày cho đến 7 ngày
- View người thật 100%
- Bảo hành 7 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 7 ngày, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 100 | Tối đa: 20,000
Thành tiền:
0 VND