Tăng Like Fanpage (20đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Fanpage
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ rất chậm, chỉ từ 30-50 like/ngày
- Số lượng tăng thực tế có thể chênh lệch đôi chút so với khi đặt mua
- Bảo hành 7 ngày
- Phù hợp với các Fanpage đã có lượng thành viên cố định, muốn tăng thêm tương tác mỗi ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các Fanpage mới tạo, đổi tên, đổi link trong vòng 7 ngày sẽ không tăng được
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Không được bật bất cứ giới hạn nào (ví dụ quốc gia, độ tuổi, giới tính, sở thích…)
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Fanpage
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ từ 500 đến 2.000 like/1 ngày
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các Fanpage mới muốn tạo uy tín cho khách hàng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các Fanpage mới tạo, đổi tên, đổi link trong vòng 7 ngày sẽ không tăng được
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Đối với các Page mới tạo trong vòng 14 ngày nên mua tối đa 1.000 like, sau 14 ngày có thể mua thêm số lượng lớn
- Không được bật bất cứ giới hạn nào (ví dụ quốc gia, độ tuổi, giới tính, sở thích…)
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Fanpage
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu chạy sau 1 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ khoảng 10.000 like/1 ngày
- Nếu đặt mua số lượng lớn hơn 10.000 sẽ được tặng khoảng 10 bài viết đầu mỗi bài 5% số like đặt mua
- Bảo hành 180 ngày
- Phù hợp với các Fanpage mới muốn tạo uy tín cho khách hàng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các Fanpage mới tạo, đổi tên, đổi link trong vòng 7 ngày sẽ không tăng được
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Đối với các Page mới tạo trong vòng 14 ngày nên mua tối đa 1.000 like, sau 14 ngày có thể mua thêm số lượng lớn
- Không được bật bất cứ giới hạn nào (ví dụ quốc gia, độ tuổi, giới tính, sở thích…)
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Fanpage
- Nick Facebook ngẫu nhiên toàn thế giới có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ từ 500 đến 2.000 like/1 ngày
- Bảo hành 90 ngày
- Phù hợp với các Fanpage bán hàng online quốc tế
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Các Fanpage mới tạo, đổi tên, đổi link trong vòng 7 ngày sẽ không tăng được
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Đối với các Page mới tạo trong vòng 14 ngày nên mua tối đa 1.000 like, sau 14 ngày có thể mua thêm số lượng lớn
- Không được bật bất cứ giới hạn nào (ví dụ quốc gia, độ tuổi, giới tính, sở thích…)
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 20 | Tối đa: 3,000
Thành tiền:
0 VND