Tăng View Video (5đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Tiktok
- Hiện tại Tikttok đang quản lý rất chặt, có thể đơn hàng sẽ không được hoàn thành và được hoàn tiền lại
- Bắt đầu chạy sau 10 – 20 phút kể từ thời điểm mua
- Số lượng người xem có thể bị chênh lệch so với số lượng khi mua (tốt nhất nên cài dư ra hơn 10%)
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Tỷ lệ tụt cực kỳ thấp
- Gói nhanh - rẻ nên không bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Video Tiktok
- Hiện tại Tikttok đang quản lý rất chặt, có thể đơn hàng sẽ không được hoàn thành và được hoàn tiền lại
- Bắt đầu chạy sau 10 -20 phút kể từ thời điểm mua
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Không tụt 100%
- Bảo hành 3 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Video phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi mua lượt view từ bên ngoài hệ thống bị tụt giảm sau đó cố tình vào mua thêm và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 1,000 | Tối đa: 1,000,000
Thành tiền:
0 VND