Tăng Đánh Giá Fanpage (2.500đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Đánh Giá Fanpage Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Fanpage đã mở phần đánh giá, nếu chưa biết mở vui lòng tham khảo tại đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua đánh giá
- Không đánh giá bằng các icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không nên làm dụng cách đánh giá mang tính câu khách quá nhiều (có thể bị khóa Fanpage)
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Đánh Giá Fanpage Facebook
- Nick Facebook toàn cầu, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Fanpage đã mở phần đánh giá, nếu chưa biết mở vui lòng tham khảo tại đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua đánh giá
- Không đánh giá bằng các icon, các ký tự đặc biệt ví dụ: !@#$%^&*()
- Không nên làm dụng cách đánh giá mang tính câu khách quá nhiều (có thể bị khóa Fanpage)
- Không sử dụng các bình luận có lời lẽ vi phạm thuần phong mỹ tục, liên quan đến chính trị, kích động bạo lực, bôi nhọ danh dự của cá nhân hay tổ chức...
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 20 | Tối đa: 10,000
Thành tiền:
0 VND