Tăng Like Bài Viết (12đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu chạy sau khi mua 10 phút tốc độ rất nhanh, buổi tối có thể bị chậm hơn
- Gói tăng giá rẻ nên không bảo hành và có thể sẽ bị tụt khoảng 20% nên đặt dư ra
- Các Link/ID có lượng like lớn (trên 20k) có thể lên chậm
- Đây là gói tăng like bài viết giá rẻ nhất thị trường
- Phù hợp với các cuộc thi like ảnh, cuộc thi tương tác trên facebook
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ bài viết là công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Gói này chỉ dùng để tăng Like/Cảm Xúc trên trang cá nhân
- Không hỗ trợ cảm xúc Care (thương thương)
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành

- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu chạy sau khi mua 10 phút tốc độ rất nhanh, buổi tối có thể bị chậm hơn
- Thời gian bảo hành 7 ngày
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ bài viết là công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Gói này chỉ dùng để tăng Like/Cảm Xúc trên trang cá nhân
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành

- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Bắt đầu chạy sau khi mua 10 phút và hoàn thành chậm nhất trong 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các bạn chạy dịch vụ tương tác cho Trang cá nhân/Fanpage
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ bài viết là công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Gói này không dùng để tăng like bài viết trong Group
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành

- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua tương tác tránh bị Facebook chú ý. Sau thời gian trên có thể chạy thoải mái
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Bài Viết Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ tự động canh chỉnh thời gian tương tác tránh quá nhanh hoặc quá chậm
- Tăng được tất cả các bài viết kể cả Group (công khai), Video, Livestream...
- Bắt đầu chạy sau khi mua 10 phút và hoàn thành chậm nhất trong 24 giờ
- Bảo hành 180 ngày
- Phù hợp với chủ các Fanpage/Trang cá nhân muốn có lượt tương tác thực và lâu dài
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ bài viết là công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên trong vòng 7 ngày TUYỆT ĐỐI không mua tương tác tránh bị Facebook chú ý. Sau thời gian trên có thể chạy thoải mái
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Like Bài Viết Facebook
- Nick Facebook ngẫu nhiên tất cả các nước trên thế giới, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
- Số lượng hoàn thành có thể bị thiếu đôi chút so với khi đặt mua
- Phù hợp với các chủ Fanpage bán hàng trên toàn thế giới
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Bài viết phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ bài viết là công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các Fanpage/Trang cá nhân mới tạo hoặc mới đổi tên TUYỆT ĐỐI không mua tương tác tránh bị Facebook chú ý. Sau thời gian trên có thể chạy thoải mái
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy like ở hệ thống bên ngoài bị tụt like sau đó vào mua like và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 500 | Tối đa: 3,000
Giá cả có thể thay đổi nếu như lựa chọn các loại cảm xúc
Thành tiền:
0 VND