Tăng Thành Viên Nhóm (50đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thành Viên Nhóm Facebook
- Tất cả các nick xin vào nhóm đều là nick có tên Tiếng Việt 100%, không có avatar, không có hoạt động (nick mới được tạo)
- Bắt đầu sau 12 giờ- 24 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ hoàn thành nhanh tuy nhiên có thế kéo dài lên đến 7 ngày nếu như số lượng thành viên quá lớn
- Bảo hành 180 ngày
- ADMIN nhóm chỉ cần phê duyệt thành viên
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nhóm phải được để chế độ công khai
- Nếu chưa cài đặt công khai vui lòng xem hướng dẫn tại đây: HƯỚNG DẪN
- Không để chế độ tự động phê duyệt thành viên
- Nếu ADMIN nhóm cố tình không duyệt thành viên vào nhóm sẽ không được hoàn tiền và giải quyết các khiếu nại phát sinh
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 72 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thành Viên Nhóm Facebook
- Tất cả các nick xin vào nhóm đều là nick có tên Tiếng Việt 100%, có avatar, tên Việt, thời gian tạo nick trên 7 ngày
- Bắt đầu ngay sau khi mua
- Tốc độ hoàn thành nhanh tuy nhiên có thế kéo dài lên đến 7 ngày nếu như số lượng thành viên quá lớn
- Bảo hành 180 ngày
- ADMIN nhóm có thể cài tự động phê duyệt thành viên hoặc phê duyệt thủ công
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nhóm phải được để chế độ công khai
- Nếu chưa cài đặt công khai vui lòng xem hướng dẫn tại đây: HƯỚNG DẪN
- Không để chế độ tự động phê duyệt thành viên
- Nếu ADMIN nhóm cố tình không duyệt thành viên vào nhóm sẽ không được hoàn tiền và giải quyết các khiếu nại phát sinh
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 72 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Thành Viên Nhóm Facebook
- Tất cả các nick xin vào nhóm đều là nick ngẫu nhiên toàn thế giới, có avatar và hoạt động tương tác bình thường
- Bắt đầu sau 3 giờ- 5 giờ kể từ thời điểm mua
- Tốc độ nhanh
- Bảo hành 90 ngày
- ADMIN nhóm chỉ cần phê duyệt thành viên
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nhóm phải được để chế độ công khai
- Nếu chưa cài đặt công khai vui lòng xem hướng dẫn tại đây: HƯỚNG DẪN
- Không để chế độ tự động phê duyệt thành viên
- Nếu ADMIN nhóm cố tình không duyệt thành viên vào nhóm sẽ không được hoàn tiền và giải quyết các khiếu nại phát sinh
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 72 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 3,000 | Tối đa: 500,000
Thành tiền:
0 VND