Tăng Lượt Bình Chọn (150đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Lượt Bình Chọn Twitter
- Tốc độ cực nhanh
- Liên kết Ví dụ: twitter.com/xxxxxVote=1
- Trong đó 1 là phương án lựa chọn đầu tiên. Thay số 1 bằng số 2 để chọn lượt bình chọn thứ 2, các lượt bình chọn khác tương tự thay số bằng thứ tự bình chọn
- Bảo hành 1 tháng
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy vote ở hệ thống bên ngoài bị tụt vote sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 200 | Tối đa: 1,000,000
Thành tiền:
0 VND