Tăng Follow Trang Cá Nhân (20đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Trang Cá Nhân Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Phù hợp với các nick bán hàng online mới tạo
- Bắt đầu hoạt động sau 18h hằng ngày
- Tốc độ chậm khoảng 100 theo dõi/1 ngày
- Các đơn đặt sau 22h thì đến 18h ngày hôm sau mới bắt đầu chạy

- Không bảo hành
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nick phải bật nút theo dõi
- Nếu chưa bật nút theo dõi vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Tuyệt đối không chấp nhận kết bạn khi đã bật nút theo dõi. Tuy nhiên vẫn có thể gửi lời mời kết bạn đến nick khác
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt theo dõi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Trang Cá Nhân Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh hơn 1.000 đến 5.000 theo dõi 1 ngày
- Bảo hành 3 ngày
- Phù hợp với các nick bán hàng online theo trend
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nick phải bật nút theo dõi
- Nếu chưa bật nút theo dõi vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Tuyệt đối không chấp nhận kết bạn khi đã bật nút theo dõi. Tuy nhiên vẫn có thể gửi lời mời kết bạn đến nick khác
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt theo dõi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Trang Cá Nhân Facebook
- Nick Facebook Việt Nam 100%, có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh hơn 5.000 đến 20.000 theo dõi 1 ngày
- Bảo hành 180 ngày
- Phù hợp với các nick bán hàng online theo trend
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nick phải bật nút theo dõi
- Nếu chưa bật nút theo dõi vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Tuyệt đối không chấp nhận kết bạn khi đã bật nút theo dõi. Tuy nhiên vẫn có thể gửi lời mời kết bạn đến nick khác
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt theo dõi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Follow Trang Cá Nhân Facebook
- Nick Facebook ngẫu nhiên toàn cầu có avatar, bài đăng hoạt động bình thường
- Tốc độ nhanh hơn 5.000 đến 10.000 theo dõi 1 ngày
- Theo dõi trực tiếp không thông qua kết bạn
- Bảo hành 180 ngày
- Phù hợp với các nick bán hàng online theo trend xuyên quốc gia
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Nick phải bật nút theo dõi
- Nếu chưa bật nút theo dõi vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt theo dõi sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 200 | Tối đa: 3,000
Thành tiền:
0 VND