Tăng Subscribe (500đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Subscribe Youtube
- Rất Tiếc Gói Đang Được Bảo Trì
- Người dùng từ Nga
- Tốc độ tăng chậm 100 người/1 ngày
- Không bị tụt giảm
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các kênh cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Kênh phải có tối thiểu 1 người đăng ký
- Không được ẩn số lượng người đăng ký
- Nếu đã ẩn số lượng người đăng ký vui lòng bật lại hoặc xem hướng dẫn bật lại tại đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Subscribe Youtube
- Rất Tiếc Gói Đang Được Bảo Trì
- Người dùng từ Mỹ
- Tốc độ tăng chậm 100 người/1 ngày
- Không bị tụt giảm
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các kênh cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Kênh phải có tối thiểu 1 người đăng ký
- Không được ẩn số lượng người đăng ký
- Nếu đã ẩn số lượng người đăng ký vui lòng bật lại hoặc xem hướng dẫn bật lại tại đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Subscribe Youtube
- Người dùng từ mọi quốc gia trên thế giới
- Tốc độ tăng nhanh khoảng 5.000 người/1 ngày
- Có thể bị tụt giảm
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Bảo hành 7 ngày
- Phù hợp với các kênh cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Kênh phải có tối thiểu 1 người đăng ký
- Không được ẩn số lượng người đăng ký
- Nếu đã ẩn số lượng người đăng ký vui lòng bật lại hoặc xem hướng dẫn bật lại tại đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Subscribe Youtube
- Người dùng từ mọi quốc gia trên thế giới
- Tốc độ tăng khoảng 200 đăng ký/1 ngày
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Có các hành động tương tác như Like/Share/View…
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các kênh xây dựng chất lượng cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Kênh phải có tối thiểu 1 người đăng ký
- Không được ẩn số lượng người đăng ký
- Nếu đã ẩn số lượng người đăng ký vui lòng bật lại hoặc xem hướng dẫn bật lại tại đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng Subscribe Youtube
- Người dùng từ mọi quốc gia trên thế giới
- Tốc độ tăng khoảng 1.000 người/1 ngày
- Thông thường các đơn hàng sau khi cài đặt sẽ được hoàn thành sau 1 vài phút chậm nhất sau 24 giờ
- Đây là người dùng thật 100%
- Bảo hành 30 ngày
- Phù hợp với các kênh xây dựng chất lượng cần đạt đủ điều kiện để bật kiếm tiền
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Kênh phải có tối thiểu 1 người đăng ký
- Không được ẩn số lượng người đăng ký
- Nếu đã ẩn số lượng người đăng ký vui lòng bật lại hoặc xem hướng dẫn bật lại tại đây: HƯỚNG DẪN
- Nghiêm cấm các hành vi đang chạy theo dõi ở hệ thống bên ngoài bị tụt sau đó vào mua và yêu cầu bảo hành
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 20 | Tối đa: 100,000
Thành tiền:
0 VND