Tăng View Livestream (10đ)
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Livestream Instagram
- Tốc độ tăng nhanh
- Bắt đầu chạy sau 5 phút kể từ thời điểm mua
- View chất lượng, có thể chênh lệch đôi chút so với số lượng khi đặt mua
- Chỉ hiển thị số lượng view không có tương tác
- Không tụt 100%
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Livestream phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ
* Tăng View Livestream Instagram
- Tốc độ tăng nhanh
- Bắt đầu chạy sau 5 phút kể từ thời điểm mua
- View chất lượng, dư hoặc đủ số lượng so với khi đặt mua
- Người xem thả lượt thích, bình luận icon
- Không tụt 100%
-----
LƯU Ý PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI MUA
- Không tạo trùng Link/ID khi đơn của Link/ID tạo trước chưa hoàn thành
- Livestream phải được cài đặt ở chế độ công khai
- Nếu chưa bật chế độ công khai vui lòng xem hướng dẫn ở đây: HƯỚNG DẪN
- Các trường hợp điền sai thông tin nếu có khiếu nại yêu cầu hoàn tiền vui lòng liên hệ ADMIN
- Các đơn hàng không hoàn thành sẽ được tự động hoàn tiền sau 48 giờ, vui lòng xem trạng thái hoàn tiền trong lịch sử giao dịch
*Tối thiểu: 20 | Tối đa: 20,000
Thành tiền:
0 VND